ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Η πόλη της Κοζάνης βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.
Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 700 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στους πρόποδες του Βέρμιου και
με το πανέμορφο ποτάμι του Αλιάκμονα στη νότια πλευρά της. Παρά το ορεινό της κλίμα, η περιοχή είναι ιδιαίτερα
εύφορη, διαθέτει πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη, εκμεταλλεύσιμου χρωμίτη και τόπος παραγωγής του περίφημου κρόκου.

TOP